Politica privind confidențialitatea și protecția datelor

1. Informații inițiale

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. consideră că informațiile dumneavoastră personale sunt foarte importante. Din acest motiv, le tratăm într-un mod confidențial și sigur. Ne angajăm să asigurăm confidențialitatea datelor personale în orice moment și să nu colectăm informații inutile.
Pentru a accesa site-ul nostru nu trebuie să vă înregistrați mai întâi. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații, ne puteți contacta prin intermediul formularului pe care îl găsiți pe site-ul nostru, cu condiția să fiți de acord cu politica noastră de confidențialitate, pe care trebuie să o acceptați pentru a consemna consimțământul dvs. expres de a accepta prelucrarea datelor în scopurile indicate.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, precum și cu Legea organică 3/2018 din 5 decembrie privind protecția datelor cu caracter personal și garantarea drepturilor digitale, vă furnizăm informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră prin intermediul acestei Politici de confidențialitate.

2. Cine prelucrează datele?

Identitate: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
NIF: B54095187
Adresa: Avda. de Cervantes, 25 - 03140 Guardamar del Segura (Alicante)

3. Ce prelucrare de date efectuăm, în ce scopuri și pentru cât timp?

PROCESAREA DATELOR
PROCESAREA DE DATE
Gestionarea bunei funcționări a site-ului web, precum și operarea acestuia: datele cu caracter personal vor fi prelucrate în măsura strict necesară în scopul asigurării și asigurării securității aplicației și a informațiilor, temeiul legitim fiind interesul legitim urmărit de operator, în conformitate cu art.1 alin. 6.1.f) din RGPD.
Datele colectate vor fi păstrate pentru perioada strict necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate și, în orice caz, pentru a determina eventualele responsabilități care pot apărea din acest scop, ținând cont de perioadele stabilite în reglementările corespunzătoare.
Contact
Pentru a răspunde solicitărilor și/sau întrebărilor formulate de utilizator, legitimitatea prelucrării fiind consimțământul expres în conformitate cu art. 6.1.a) din RGPD.
Datele vor fi păstrate până la soluționarea solicitării. În orice caz, acestea pot fi păstrate pentru a determina eventualele răspunderi care pot apărea în acest scop.
Întoarcerea de comunicări informative din partea entității și Newsletter
Înscrierea la noutăți, promoții și oferte din partea entității, legitimitatea prelucrării fiind consimțământul expres în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 6.1.a) din RPGD.
Datele vor fi păstrate pe durata abonamentului la Newsletter sau persoana interesată își exercită dreptul de opoziție sau de ștergere a datelor. În orice caz, acestea pot fi păstrate pentru a determina eventualele responsabilități ce pot apărea în acest scop.
Gestionarea e-mailurilor
Scopurile prelucrării datelor sunt pentru a răspunde la solicitările primite, precum și pentru gestionarea relației comerciale și/sau profesionale, temeiul juridic fiind relația contractuală dintre Operator și persoana vizată, în conformitate cu art.1 alin. 6.1.b) din RGPD.
Datele colectate vor fi păstrate pentru perioada strict necesară îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate și, în orice caz, pentru a determina eventualele responsabilități care pot apărea din acest scop, ținând cont de perioadele stabilite în reglementările corespunzătoare.
Lucrați cu noiDatele vor fi prelucrate în scopul gestionării candidaturii dvs. și vor face parte din procesul de selecție.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este legitimată de aplicarea unor măsuri precontractuale la cererea dvs. în conformitate cu articolul 6.1.b) din RGPD.
Datele nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru scopul pentru care au fost colectate, cu excepția cazului în care există o obligație legală. În acest caz, acestea vor fi păstrate pentru o perioadă maximă de un an.

4. Cui vor fi comunicate datele?

Cu excepția cazului în care suntem supuși unei legi care ne obligă să dezvăluim datele dvs. personale sau Cu consimțământul dvs. expres, nu vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal unor terțe părți.5. Există transferuri internaționale de date?
Nu există transferuri internaționale de date către țări terțe din afara Uniunii Europene.

6. Ce drepturi aveți în calitate de utilizator și cum le puteți exercita?
Dreptul de acces


În calitate de utilizator, ne puteți cere să vă explicăm ce facem cu datele dvs. personale.
Ne puteți solicita, de asemenea, informații despre scopul prelucrării datelor dvs. personale, cât timp păstrăm datele dvs., ce drepturi aveți în calitate de utilizator, dacă datele dvs. au fost transferate către o țară terță sau o organizație internațională, dacă există decizii automate sau dacă există profilare pe site-ul web, printre altele.

Dreptul de rectificare


Dacă datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat sunt inexacte sau incomplete, aveți dreptul de a le corecta sau de a le completa. Vă rugăm să ne contactați și vom rectifica datele pe care le solicitați.

Dreptul la restricționarea prelucrării


În calitate de Utilizator, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când:
contestați acuratețea datelor dvs. cu caracter personal, pentru o perioadă de timp care să ne permită să verificăm acuratețea acestora.

Dacă prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dvs. cu caracter personal și, în loc să le ștergeți, solicitați restricționarea utilizării lor.


Dacă nu mai avem nevoie de datele dvs. în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de ele pentru a formula, exercita sau apăra pretenții.  

Dreptul de ștergere

Ne puteți solicita să vă ștergem imediat datele cu caracter personal. Suntem obligați să ștergem aceste date imediat, dacă datele nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate. În plus, ne puteți solicita să vă ștergem datele dacă vă răzgândiți cu privire la consimțământ, dacă vă opuneți și nu există motive justificate pentru prelucrare, dacă datele dvs. sunt prelucrate incorect, dacă datele dvs. trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală sau dacă datele dvs. sunt obținute în legătură cu o ofertă legală.

Dreptul la informare

Dacă v-ați exercitat dreptul la rectificare, ștergere sau restricționare, suntem obligați să informăm toți destinatarii cărora le-au fost dezvăluite datele dvs. cu caracter personal cu privire la această rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau implică un efort disproporționat.

În calitate de utilizator, aveți dreptul de a fi informat de către operatorul de date cine sunt acești destinatari.

Dreptul la portabilitatea datelor


Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. În plus, aveți dreptul de a transfera aceste date către un alt operator de date, fără ca noi să putem împiedica acest lucru.Dreptul de a vă opune

În calitate de utilizator, aveți dreptul de a vă opune în orice moment, din motive care decurg din situația dvs. particulară, la utilizarea de către noi a datelor cu caracter personal puse la dispoziția noastră.
Noi vom înceta să vă prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care avem motive legitime și convingătoare pentru utilizarea acestora, dacă acestea prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau dacă prelucrarea este destinată pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții.

Dreptul de a revoca declarația de consimțământ privind protecția datelorÎn calitate de Utilizator aveți dreptul de a vă modifica declarația de consimțământ privind protecția datelor în orice moment. Această modificare a deciziei privind consimțământul nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc pe baza consimțământului dat înainte de revocarea acestuia.

Decizii individuale automatizate, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra Utilizatorului sau îl afectează în mod semnificativ într-un mod similar.
În calitate de utilizator, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru de reședință, locul de muncă sau locul încălcării, dacă considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal creează o încălcare a RGPD.

Unde vă puteți exercita drepturile?

Puteți solicita exercitarea drepturilor dvs. trimițând un e-mail la următoarea adresă: [email protected]

7. Este obligatoriu să furnizați toate informațiile solicitate în formularele de colectare a datelor?

În ceea ce privește formularele de pe site, trebuie să le completați pe cele marcate ca fiind „obligatorii”. Necompletarea datelor cu caracter personal solicitate sau completarea parțială poate însemna că GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. nu poate da curs solicitărilor dumneavoastră și, în consecință, GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru neprestarea sau prestarea incompletă a serviciilor solicitate.

Datele cu caracter personal pe care Utilizatorul le furnizează către GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. trebuie să fie actuale, astfel încât informațiile din evidențe să fie la zi și fără erori. Utilizatorul este responsabil pentru veridicitatea datelor furnizate.

8. Ce măsuri de securitate avem în vigoare?

Vă informează că avem grijă și folosim datele dvs. personale în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția datelor datele și serviciile societății informaționale.

Am implementat măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a garanta securitatea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului și pentru a preveni modificarea, pierderea, prelucrarea și/sau accesul neautorizat la acestea, în conformitate cu stadiul tehnologic, natura datelor stocate și riscurile la care sunt expuse, fie că este vorba de acțiunea umană sau de mediul fizic sau natural, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Ultima ediție: 10/05/2024
.