Aviz juridic

1. Identificarea proprietarului

În conformitate cu Legea 34/2002, din 11 iulie 2002, privind serviciile societății informaționale și comerțul electronic, utilizatorul este informat că proprietarul site-ului www.esphouses.ro este societatea GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., iar datele de identificare ale acesteia sunt următoarele: 

  • Identitate: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
  • NIF: B54095187
  • Adresă: Avda. de Cervantes 25 , 03140 Guardamar del Segura (ALACANT)
  • E-mail: [email protected]
  • Detalii de înregistrare: societatea este înregistrată în: Registro Mercantil de Alicante Tomo 3024, folio 114, hoja A-97450, inscripción 1a.

2. Accesul la site-ul web

Anunțul legal reglementează accesul și utilizarea site-ului web de către utilizatori și are ca scop să facă cunoscute serviciile entității și să permită accesul general al tuturor utilizatorilor de internet.

Accesul și/sau utilizarea site-ului web conferă utilizatorului statutul de utilizator și acceptarea, fără rezerve de niciun fel, a tuturor și fiecăreia dintre aceste condiții generale, precum și a oricăror alte condiții specifice care, dacă este cazul, reglementează utilizarea portalului sau a serviciilor legate de acesta.

Utilizatorul trebuie să citească cu atenție Notificarea Legală și Politica de Confidențialitate și Politica de Cookies atunci când intenționează să utilizeze Pagina Web, întrucât GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., își rezervă dreptul de a efectua, în orice moment și fără notificare prealabilă, orice modificare sau actualizare a conținutului și serviciilor, a prezentelor dispoziții de acces și utilizare și, în general, a tuturor elementelor de proiectare și configurare a paginii sale Web. În cazul în care nu acceptați condițiile de acces și de utilizare, vă rugăm să vă abțineți de la utilizarea site-ului și a conținutului acestuia. 

3. Utilizarea site-ului web

Utilizatorul se obligă să utilizeze cu diligență site-ul web, precum și informațiile referitoare la serviciile și activitățile sale, în deplină conformitate cu reglementările aplicabile, precum și cu bunele moravuri și bunele obiceiuri general acceptate și cu ordinea publică, cu condițiile de acces și de utilizare și cu orice alte condiții stabilite pentru site-ul web. 

De asemenea, utilizatorul se obligă să se abțină de la utilizarea oricărui conținut în scopuri sau efecte ilicite, interzise în acest text, dăunătoare drepturilor și intereselor terților sau care, în orice mod, pot deteriora, face inutilizabile, supraîncărca, deteriora sau împiedica utilizarea normală a conținutului, a celorlalți utilizatori sau a oricărui utilizator de internet (hardware și software).

4. Funcționarea site-ului web

În caz de încălcare a condițiilor din Notificarea legală, sau a Politicii de confidențialitate și a Cookie-urilor, GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., își rezervă dreptul de a limita, suspenda și/sau exclude accesul la site-ul său, luând orice măsură tehnică necesară pentru a respecta. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., va face tot posibilul pentru a menține site-ul web în bună stare de funcționare, evitând erorile sau reparându-le și menținând conținutul actualizat. Cu toate acestea, GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nu garantează disponibilitatea și continuitatea accesului la site-ul web sau absența erorilor în conținut. 

5. Responsabilitate

Utilizatorul este singurul responsabil pentru utilizarea care poate fi făcută de orice informație sau mecanism al paginii web.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nu va fi responsabilă pentru nicio deteriorare a hardware-ului și/sau software-ului utilizatorului care rezultă din accesarea și utilizarea paginii web. De asemenea, nu va fi responsabilă nici pentru daunele și/sau pierderile care pot fi cauzate de accesul și/sau utilizarea informațiilor de pe Pagina Web, și în special pentru cele care pot apărea în sistemele informatice sau cele cauzate de viruși și/sau atacuri informatice, căderi, întreruperi, absențe sau defecte în comunicații și/sau Internet. 

Utilizatorul va fi responsabil pentru daunele și/sau pierderile pe care GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., le poate suferi ca urmare a încălcării oricăreia dintre obligațiile la care este supus prin intermediul acestui Aviz Legal, a reglementărilor aplicabile și a Politicii de Confidențialitate și Cookie-uri. 

6. Politica privind "Link-urile" (Linking și site-ul web legat)

Site web cu linkuri

Terțele părți care intenționează să includă un link către acest site web trebuie să respecte legislația în vigoare și nu pot găzdui conținuturi nepotrivite, ilegale, pornografice, violente etc..

În niciun caz GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nu este responsabilă pentru conținutul site-ului web și nici nu promovează, garantează, supraveghează sau recomandă conținutul acestuia. 

În cazul în care site-ul web care face legătura nu respectă oricare dintre aspectele anterioare, acesta va fi obligat să elimine imediat legătura.

Site-ul legat

Acest site web poate include linkuri către site-uri web ale unor terțe părți care permit utilizatorului să acceseze. Cu toate acestea, GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nu este responsabilă pentru conținutul acestor pagini web legate, dar va fi responsabilitatea utilizatorului să accepte și să verifice accesările de fiecare dată când le accesează.

Aceste link-uri sau mențiuni au un scop care nu implică susținerea, aprobarea, comercializarea sau orice relație între pagină și persoanele sau entitățile care dețin site-urile unde se găsesc.

7. Proprietatea intelectuală și industrială asupra conținutului

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., sau licențiatorii săi, sunt titularii tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului site-ului, înțeles ca fiind toate desenele, bazele de date, programele informatice subiacente (inclusiv codul sursă), precum și diferitele elemente care alcătuiesc site-ul (text, grafică, fotografii, videoclipuri, culori etc.), structura, ordinea etc.. În ceea ce privește mărcile și denumirile comerciale ("semne distinctive") sunt deținute de GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., sau de licențiatori. 

Utilizarea paginii web de către utilizator nu implică transferul niciunui drept de proprietate intelectuală sau industrială. Utilizatorului îi este strict interzis să reproducă, să copieze, să distribuie, să pună la dispoziție sau în orice alt mod să comunice public, să transforme sau să modifice conținutul sau semnele distinctive, cu excepția cazului în care este autorizat de către proprietarul drepturilor corespunzătoare sau acest lucru este permis de lege.

8. Publicitate

Pe site-ul web poate fi găzduită publicitate sau conținut sponsorizat. Agenții de publicitate sau sponsorii sunt singurii responsabili pentru a se asigura că materialul trimis pentru a fi inclus pe Web respectă legile care pot fi aplicabile în fiecare caz în parte.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., nu va fi responsabilă pentru nicio eroare, inexactitate sau neregularitate pe care le poate conține conținutul publicitar sau al sponsorilor.

9. Legislația aplicabilă

Anunțul juridic va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legislația spaniolă.

Pentru soluționarea oricărui conflict care ar putea apărea în urma accesării site-ului web, instanțele sau tribunalele relevante vor fi competente în conformitate cu reglementările privind consumatorii și utilizatorii.

10. Contact

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la acest anunț juridic, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa [email protected].