0


Termeni și Condiții de Utilizare

Acest document este o traducere automată a documentului original în spaniolă la https://www.esphouses.es/contacto/condiciones-uso/, care este documentul valabil în scopuri legale.

Proprietar al site-ului web:
GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL (în continuare, ESPHOUSES)
CIF: B54095187
Avda de Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
Email: [email protected]
Telefon: + 34 966 284 737

Acces și utilizare de către site-ul nostru de către utilizator presupune că acceptă integral și este obligat să respecte pe deplin termenii și condițiile cuprinse în acești Termeni și condiții de utilizare. Prin urmare, utilizatorul trebuie să citească cu atenție acest document în fiecare a ocaziilor în care se propune utilizarea acestui site, deoarece acești termeni și condiții de utilizare pot suferi modificări.

Condiții de utilizare

Utilizatorul se angajează să nu utilizeze acest site web în scopuri frauduloase, precum și să nu efectueze nicio conduită care ar putea deteriora imaginea, interesele și drepturile ESPHOUSES sau ale terților. De asemenea, utilizatorul se angajează să nu efectueze nicio acțiune pentru a deteriora, dezactiva sau supraîncărca acest site sau pentru a preveni, în vreun fel, utilizarea normală și operarea acestuia.

Utilizatorul este informat că, în cazul încălcării conținutului acestui document sau a altor termeni sau condiții particulare conținute de acest site, ESPHOUSES își rezervă dreptul de a limita, suspenda sau înceta accesul dvs. la site-ul web, adoptând oricare măsură tehnică necesară în acest scop. De asemenea, ESPHOUSES își rezervă posibilitatea de a exercita astfel de măsuri în cazul în care suspectează în mod rezonabil că utilizatorul încalcă oricare dintre termenii și condițiile prevăzute în prezentul document.

În cele din urmă, informăm utilizatorul că ESPHOUSES își rezervă dreptul de a decide, în orice moment, asupra continuității serviciilor oferite prin intermediul acestui site.

Informații conținute în acest site Web

Scopul acestui site web este să prezinte anumite informații despre proprietățile deținute de terți, comercializate de ESPHOUSES sau în care ESPHOUSES desfășoară activități de intermediere imobiliară. În niciun caz nu trebuie luată în considerare o ofertă de vânzare, închiriere și / sau finanțare sau o recomandare pentru orice tip de tranzacție.

Informațiile despre proprietățile conținute de acest site sunt doar descriptive și nu contractuale. În cazul în care un utilizator este interesat de vreo proprietate, el trebuie să meargă la ESPHOUSES unde poate obține informațiile proprietății menționate și, de asemenea, trebuie să efectueze verificările și să obțină sfaturile corespunzătoare. În special, situația de proprietate, taxele și registrul juridic în general trebuie verificate în Registrul de proprietăți corespunzător. Situația urbană trebuie verificată prin intermediul administrațiilor publice corespunzătoare, deoarece tipologia clădirii indicată pe acest site web pentru fiecare proprietate poate să nu corespundă situației actuale de dezvoltare urbană a acesteia. La rândul său, informațiile grafice nu sunt actualizate în toate cazurile, deci orice decizie de cumpărare necesită o vizită și o verificare prealabilă de către partea interesată.

Prin intermediul acestui site web, nicio operațiune de cumpărare de bunuri imobiliare nu este încheiată legal. Rezervările, contractele private sau faptele de vânzare vor fi formalizate exclusiv prin procedurile indicate pentru fiecare proprietate. Din același motiv, informațiile cerute de RD 515/1989 și de reglementările statale și regionale rămase aplicabile vor fi disponibile potențialilor părți interesate în locurile indicate pentru formalizarea contractului corespunzător, care, în acest sens, sunt și locurile din Cei care furnizează toate informațiile precontractuale precise și sunt considerate birourile de vânzări în toate scopurile legale.

Proprietate

intelectuală și industrială Drepturile de proprietate intelectuală și industrială de pe acest site, inclusiv furnizarea conținutului acestui site web, dreptul sui generis asupra bazelor de date de bază, designul grafic și interfața utilizatorului acestui site ( look & feel), programele computerizate de bază (inclusiv codurile sursă și obiecte), precum și diferitele elemente care alcătuiesc acest site web (texte, grafică, fotografii, videoclipuri, înregistrări sonore etc.) („Cuprins”) , corespund ESPHOUSES sau autorizaților săi. În ceea ce privește semnele distinctive incluse în acest site web (mărci comerciale și denumiri comerciale), acestea sunt deținute de ESPHOUSES sau de licențiatorii acestuia.

Utilizarea acestui site de către utilizator nu implică transferul niciunui drept de proprietate intelectuală și / sau industrială asupra acestui site, a conținutului și / sau a semnelor distinctive ale ESPHOUSES. În acest scop, prin intermediul acestui document, cu excepția cazurilor în care este permis legal sau prin autorizarea prealabilă a ESPHOUSES, reproducerea, transformarea, distribuția, comunicarea publică, furnizarea, extragerea și / sau reutilizarea sunt interzise în mod expres utilizatorului de pe acest site web, conținutul său și / sau semnele distinctive ale ESPHOUSES.

ESPHOUSES acordă utilizatorilor care au acceptat termenii și condițiile o autorizație de utilizare a acestui site web, în ​​mod neexclusiv, pentru un domeniu teritorial global, în perioada maximă de valabilitate a drepturilor de proprietate intelectuală și industrială, astfel cum sunt stabilite prin reglementări aplicabil (cu excepția cazului în care accesul dvs. la site-ul web este suspendat pentru o cauză justă) și cu scopul ca utilizatorul să poată utiliza acest site în conformitate cu acest document.

ESPHOUSES își rezervă dreptul de a reproiecta și de a modifica unilateral, în orice moment și fără notificare prealabilă, prezentarea și configurarea acestui site web.

Politica legăturilor („Link-uri”)

Pentru a vă ajuta să găsiți informații suplimentare, putem include diferite dispozitive de legătură tehnică care permit utilizatorului să acceseze alte site-uri web. În aceste cazuri, ESPHOUSES acționează ca un furnizor de servicii intermediare, în conformitate cu articolul 17 din LSSI. În conformitate cu prevederile legislației menționate mai sus, ESPHOUSES nu va fi responsabilă pentru serviciile și conținuturile furnizate prin intermediul site-urilor web conectate, cu excepția cazului în care cunoaște efectiv ilegalitatea și nu a dezactivat legătura cu diligența cuvenită.

În niciun caz existența de site-uri web conectate nu implică recomandarea, promovarea, identificarea sau conformitatea ESPHOUSES cu declarațiile, conținutul sau serviciile furnizate prin intermediul site-urilor web conectate. În consecință, ESPHOUSES nu este responsabil pentru conținutul site-urilor web conectate, nici pentru condițiile lor de utilizare și politicile de confidențialitate, utilizatorul fiind singurul responsabil de verificarea și acceptarea acestora de fiecare dată când le accesează și le folosește.

Utilizatorul va fi singurul responsabil dacă accesează oricare dintre site-urile web conectate, vizitarea și utilizarea lor se efectuează pe propriul risc. Motivul pentru care, utilizatorul trebuie să exercite o precauție extremă în evaluarea și utilizarea informațiilor, conținutului și serviciilor existente pe site-urile web conectate.

În cazul în care utilizatorul consideră că pe site-urile web conectate există conținut legat, ilegal, dăunător, degradant, violent sau necorespunzător, acesta poate informa ESPHOUSES prin următoarea adresă de e-mail: [email protected]. Cu toate acestea, comunicarea menționată nu va implica în niciun caz obligația ESPHOUSES de a retrage link-ul și / sau conținutul corespunzător și nici nu implică în mod necesar cunoașterea efectivă a ESPHOUSES despre ilegalitatea conținutului site-ului web conectat, în sensul dispozițiilor din reglementările actuale.

Comunicarea activităților ilegale și necorespunzătoare

În cazul în care utilizatorul sau orice alt utilizator de internet a fost conștient de faptul că orice fel de informații sau conținut de pe acest site sau furnizate prin intermediul acestuia sunt ilegale, dăunătoare drepturilor terților, contrar prevederilor prezentului aviz legal sau, în orice alt mod, dăunător sau contrar moralității, obiceiurilor și obiceiurilor, puteți contacta ESPHOUSES indicând următoarele puncte:apelantului

- date personale ale: nume, adresă, număr de numărul de telefon și adresa de e-mail;

- descrierea faptelor care dezvăluie caracterul ilegal sau necorespunzător al conținutului sau informațiilor, precum și adresa specifică în care este disponibil;

- în cazul încălcării drepturilor terților, cum ar fi proprietatea intelectuală și industrială, datele proprietarului dreptului încălcat trebuie să fie furnizate atunci când acesta este o altă persoană decât comunicatorul. De asemenea, trebuie să furnizeze titlul care dovedește dreptul de proprietate asupra drepturilor încălcate și, după caz, reprezentarea pentru a acționa în numele proprietarului atunci când este o altă persoană decât comunicatorul.

Primirea de către ESPHOUS a comunicării prevăzute în prezenta clauză nu va implica, în conformitate cu prevederile LSSI, cunoașterea efectivă a activităților și / sau a conținutului indicat de apelant, atunci când acest lucru nu este evident sau evident. În orice caz, ESPHOUSES își rezervă dreptul de a suspenda sau retrage conținutul care, deși nu este ilegal, contravine normelor stabilite în prezentul aviz legal, cântărind în fiecare caz bunurile legale aflate în conflict.

Responsabilitatea ESPHOUSES

Utilizatorul trebuie să știe că comunicațiile prin rețelele deschise sunt expuse la mai multe amenințări care le fac nesigure. Este responsabilitatea utilizatorului să ia toate măsurile tehnice corespunzătoare pentru a controla în mod rezonabil aceste amenințări și, printre ele, să aibă sisteme actualizate pentru detectarea de programe software dăunătoare, cum ar fi viruși, troieni etc., precum și să actualizeze patch-urile de securitate corespunzătoare. browsere. Pentru mai multe informații puteți accesa furnizorul dvs. de servicii de acces la internet care vă poate oferi soluții adecvate pentru nevoile dvs. Cu scopul maxim admis de legislația aplicabilă, ESPHOUSES nu este responsabil pentru daunele cauzate utilizatorului ca urmare a riscurilor inerente mijloacelor utilizate, nici pentru cele cauzate de vulnerabilitățile din sistemele și instrumentele sale. ESPHOUSES nu garantează nici securitatea totală a sistemelor sale și, deși a adoptat măsuri de securitate adecvate, existența vulnerabilităților nu poate fi exclusă și, în consecință, utilizatorul trebuie să fie prudent în interacțiunea cu acest site. ESPHOUSES va răspunde numai pentru daunele cauzate de utilizarea acestui site web, atunci când aceste daune sunt cauzate direct de intenția sau neglijența gravă a ESPHOUSES și nu a existat nicio neglijență din partea utilizatorului. În special, ESPHOUSES nu va fi responsabil pentru:

- Daune și daune de orice fel cauzate de echipamentele computerizate ale utilizatorului de către virusuri, viermi, troieni sau orice alt element dăunător.

- Daunele și pierderile de orice fel produse la utilizator care cauzează defecțiuni sau deconectări în rețelele de telecomunicații care produc suspendarea, anularea sau întreruperea serviciului de pe site-ul web în timpul furnizării acestuia. În acest sens, utilizatorul recunoaște că accesul la site-ul web necesită servicii furnizate de terți în afara controlului ESPHOUSES (de exemplu: operatori de rețele de telecomunicații, furnizori de acces etc.) a căror fiabilitate, calitate, continuitate și operațiunea nu corespunde ESPHOUSES și nici nu face parte din responsabilitatea sa de a garanta disponibilitatea serviciului.

- Din informațiile terților în cazurile în care acționează ca furnizor de servicii de intermediere în sensul dat de LSSI, cu excepția cazurilor în care cunoștințele efective concurează și informațiile corespunzătoare nu au fost retrase.

Protecția datelor

Aspectele legate de tratarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor datorită utilizării acestui site web sunt reglementate în Politica de confidențialitate și protecția datelor.

Diverse

În conformitate cu articolul 3 din LSSI, legile aplicabile serviciilor societății informaționale pe care ESPHOUSES le oferă prin intermediul acestui site vor fi cele ale Regatului Spaniei.

În cazul în care oricare dintre dispozițiile cuprinse în acest document este declarată nulă, acesta va fi eliminat sau înlocuit. În orice caz, respectiva declarație de nulitate nu va afecta valabilitatea restului dispozițiilor cuprinse în acest document.

Birourile noastre imobiliare din Spania

 • Agenție Imobiliară în Guardamar del Segura
  Av. Cervantes, 25
  03140 Guardamar del Segura, Alicante
  Tel. +34 966 284 737
 • Agenție Imobiliară în Altea
  C/ Raspall, 2
  03590 Altea, Alicante
  Tel. +34 966 880 608

Solicitați informații

© 2022 Toate drepturile rezervate.